Tolv vägar till en inkluderande skola

Ny rapport från Europarådet lyfter fram orsaker till skolsegregation och hur den kan förebyggas. Skolor bör bland annat möta elevers individuella behov, rekrytera de bästa lärarna till skolor med störst behov och främja föräldrarnas involvering.

Europarådets kommissionär för Mänskliga Rättigheter har tagit fram en rapport om arbetet för att motverka segregation inom skolan i Europa med inkluderad utbildning som verktyg. Rapporten lyfter fram orsaker till skolsegregationen som upplevs av flyktingbarn och barn med utländsk härkomst inom Europa.

Utöver orsaker och grundprinciperna bakom en inkluderande utbildning tar rapporten fram 12 rekommendationer för arbetet mot en icke-diskriminerande skola. Bland annat slås det fast att skolor behöver en utarbetad desegregationsstrategi, de behöver upprätthålla regelverk för icke-diskriminering samt öka medvetenhet om problemet. Skolor bör även skräddarsy lösningar för att möta individuella behov hos elever, rekrytera de bästa lärarna dit behovet är som störst och främja föräldrars involvering – allt detta för att skapa mer inkluderande utbildningar inom EU.

Hela rapporten hittar du här (på engelska).

Bild: rapportens omslag