Styrgruppsmöte: Shadow work, samhällsförändringar och boktips

Torsdagen den 10 oktober – ganska precis ett år in i projektet – träffades styrgruppen i SECiSo 2.0, på RSMH:s kansli i Stockholm. Eftermiddagen präglades av konkreta planer för shadow work och diskussioner kring vilka samhällsförändringar som projektet ska bidra till. Och så fick vi ett boktips!

Start för Shadow work
Shadow work är en central del av projektet och betyder att man ”går bredvid” en verksamhet för att lära sig hur man jobbar där. Projektets referensverksamheter kommer under hela projektperioden att ”shadow worka” varandra. I och med att projektet är transnationellt, kommer också några att besöka våra projektpartners i Tyskland och FInland för att inhämta kunskap.

Full fart i Boden och Östersund
Boden kommun är en av referensverksamheterna och Stina Karlsson, samordnare för det kommunala aktivitetsansvaret, berättade att kommunen nu valt att satsa på Supported Education. Man har gått från en anställd till fem på kort tid för att fler unga ska få studiestödet.

– Vi har en bra ledning, metoden ser ut att vara på väg att implementeras i verksamheten, säger Stina Karlsson.

Maria Warne, forskare och lärare på Mittuniversitetet i Östersund, berättade i sin tur om att universitetet kommer att starta ett tvåårigt SEd-projekt med start i januari 2020.

– Vi fokuserar på att föra ut metoden till lärarna på institutionerna som ska få jobba med metoden, säger Maria.

Vi har tidigare skrivit om hur Maria Warne menar att SEd skapar en bättre arbetsmiljö för lärare.

Utvärderaren på plats
Roger Orwén är en av projektets utvärderare och deltog på styrgruppsmötet. Under mötet gick vi tillsammans med Roger igenom förändringsteorin, som i korthet går ut på att se hur projektet hänger ihop och för att vi som jobbar med det ska få en spegling av vad som händer i projektet. Det är också en karta över vilka samhällsförändringar som projektet ska bidra till. I SECiSo:s fall handlar det främst om att bidra till en ökad kännedom om metoden SEd samt att bidra till implementering. Allt kokar ner till att förebygga oavslutade studier, vilket ofta leder till utanförskap, stigma och fattigdom.

Boktips!
Den nyligen utkomna boken Främja närvaro – att förebygga frånvaro i skolan visar på ett konkret sätt hur rektorer och elevhälsan kan jobba systematiskt med att stärka närvaro och därmed förbättra studieresultaten. Boken är skriven av författaren och psykologen Malin Gren Landell som utgår från svensk och internationell forskning samt ger praktiska exempel från skolor och kommuner.

De åtta referensverksamheterna för SECiSo 2.0:
Sundsvall kommun, Kommunala aktivitetsansvaret, barn- och utbildningsförvaltningen
Stiftelsen Activa, Region Örebro Län
Aprendere skolor, Odengymnasiet, Stockholm
Uppsala kommun, Vård- och Omsorgsverksamhet
Föreningen Urkraft, Skellefteå
Mittuniversitetet, Östersund
Boden kommun, Utbildningsförvaltningen
JagKan, Helsingborg stad

 

TEXT OCH BILD: Maria Linde
DATUM: 15 oktober 2019