Stort intresse för handbok om hur stödja unga med psykisk ohälsa i skolan

Det är tydligt att ungas psykiska hälsa engagerar och att boken ”Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan – verktygslåda Supported Education” är efterlängtad. Sedan projektet SECiSo lanserade boken i början av september har nästan 600 personer visat intresse för boken genom att besöka Verktygslådan där e-boken finns att läsa och ladda ner kostnadsfritt.

Under hösten har projektgruppen fått mängder med positiva kommentarer från bland annat tjänstemän på Sveriges Kommuner och Landsting, från enskilda kommuner samt från ledare för studentorganisationer.

Spridningen på Facebook har varit mycket stor med över 1 700 interaktioner varav 200 länkklick, nästan 100 delningar och ett 20-tal kommentarer.

– Det är enormt roligt att intresset är så stort. Samtidigt är jag inte förvånad, vi på Riksförbundet för Social och Mental Hälsa känner sedan länge till att många skolor och organisationer som vill stötta studenter enligt Supported Education har efterfrågat praktiska verktyg under lång tid. Jag är glad och stolt över att vi nu kan erbjuda det genom vår bok och våra utbildningar, säger Annika Bostedt, projektledare för SECiSo.

Om boken
Boken ”Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan – verktygslåda Supported Education” är ett resultat av 2,5 års projektarbete i första SECiSo-projektet (2017 – 2019), som drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Supported Education, SEd, är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning. Det är arbetssätt för hur studenter med psykosociala svårigheter kan få hjälp att komma över sina svårigheter och återgå till studier. I boken kan du som professionell hitta praktiska övningar och andra verktyg, som bör ses som ett komplement till redan framgångsrika arbetssätt inom den egna verksamheten. Stödet gäller både teoretiska eller praktiskt baserade utbildningar på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

Utbildning och processledning i metoden Supported Education
För att professionella ska lära sig metoden på ett så korrekt sätt som möjligt behöver de digitala verktygen kompletteras med processledning av certifierade SEd-experter. SECiSOs projektägare, Riksförbundet för sociala och mental hälsa (RSMH), är en sådan aktör.  Kontakta projektledare annika.bostedt@rsmh.se

TEXT: Maria Linde
DATUM: 21 november 2019