Startkonferens: Konsten att stödja utan att leda

Allt för många unga studenter lämnar skolan i förtid, men vi skulle kunna göra mer för att stötta dem genom att låta dem ta egna beslut. Yrkesverksamma bör inte vägleda ungdomar på lång sikt, utan endast fungera som ett stöd. Det säger Lies Korevaar, professor i rehabilitering vid Hanze University i Nederländerna.

Han var en av talarna vid SECiSos första konferens i Sundsvall.

– Om du befinner dig på en tandemcykel, ska du låta studenten sitta i framsätet och styra så snart det är möjligt. Coachen eller yrkespersonen är sitter baktill och stöttar, säger lies Korevaar.

Vid konferensen deltog representanter från skolor, projekt (School2Work), Nordens välfärdscenter och SECiSos partner från Hamburg och Groeningen.

Startkonferensen var den första i en serie konferenser om transnationellt kunskapsutbyte. Målet är att bygga upp en kunskapsbank och ett nätverk för yrkesverksamma, som arbetar med stöd till unga personer och skolavhoppare med psykosociala svårigheter.

Susanne von Bonin, från projektet Come in i Hamburg, presenterade resultat från deras arbete med att utbilda och coacha unga. Det bygger på ett framgångsrikt samarbete med ett regionalt kunskapscenter i Hamburg, som verkar enligt konceptet ”one-stop-shop”.

Konferensen hade ett Nordeuropeiskt fokus och situationen i olika medlemsstater diskuterades. Förvånande är att några områden med hög andel NEETS (not in education or training/som varken arbetar eller studerar) har låg grad av ungdomsarbetslöshet. Det gäller till exempel Mellersta Norge, där det finns arbetstillfällen i fiskeindustrin som inte kräver högre utbildning.

Lidija Kolouh-Söderlund från Nordens välfärdscenter presenterade en utförlig bild av situationen för unga personer i de nordiska länderna och Baltikum.

– Andelen unga, bortsett från NEET-gruppen, är konstant på 8-9 procent över tid, oavsett förändringar på arbetsmarknaden, sa Lidija Kolouh.

Allmänna arvsfonden är, enligt chef Per Callemo, en riskkapitalist för det civila samhället. Fonden anser att det finns ett behov av att organisationer och intressegrupper tar del i interventioner som kan förbättra stödet till utsatta studenter.

I linje med den strategin presenterade en grupp unga IT-entreprenörer ett nytt digitalt verktyg. Företaget Exponential har tillsammans med RSMH utvecklat en app, Lifecensr, som ger användaren möjlighet att utmana sig själv för att lära sig nya färdigheter och göra nya erfarenheter genom ett spelifierat, erfarenhetsbaserat lärande. Lifecensr ger individen interaktiva verktyg för att nå en aktiv livsstil och livslångt lärande.

Konferensen, den 21-22 september i Sundsvall, syftade till att lägga grunden till den nya kunskapsbanken. Mötet var också ett sätt att sprida erfarenheter och medvetenhet om metoden Supported Education.

Nästa steg för projektet är at screena en serie enkäter som skickats ut bland unga yrkesverksamma och rapporter från fokusgrupper från olika medlemsstater.

Text och bild: Jacob Schulze

 

Bilder. Ovan: Lidija Kolouh, Nordens välfärdscenter, Jacomijn Hofstra, Hanze University, och Kristina Båth, RSMH, Nedan: 1 Lies Korevaar, professor, Hanze University. 2. Deltagare. 3. Som ovan.