SECiSo i rampljuset på stor ESF- konferens

Stort intresse för ungdomars psykiska hälsa när Socialfonden firade 60 år. – Vårt seminarium var uppskattat, säger Annika Bostedt, projektledare för SECiSo.

När Europeiska socialfonden firade 60-år i EU var SECiSo ett av de projekt som uppmärksammades.

– Det finns ett stort intresse för ungdomars psykiska hälsa och skolan. Vårt seminarium var uppskattat, säger Annika Bostedt, projektledare för SECiSo.

Konferensen samlade över 300 deltagare från hela landet. Bland andra medverkade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Ett antal miniseminarier ägde rum och Annika Bostedt presentarade satsningen på Supported Education och samarbetet med andra EU-länder. Medverkade gjorde också Lidija Kolouh-Söderlund, forskare och projektledare på Nordens välfärdscenter.

Deltagare var nyfikna på metoden Supported Education, hur Hedbergska gymnasiet arbetar med kartläggning och SEd, samt den forskning som gjorts och görs i de Nordiska länderna.

Konferensen ESF 60 hölls i Nacka, 26 oktober 1017.