Se mig. väckte stort intresse i Almedalen

I somras arrangerade RSMH och projektet SECiSo ett seminarium och genomförde kampanjen Se mig. i form av tryckta tröjor och en artikel i Svenska Dagbladets bilaga. Kampanjen bygger på vad många unga med psykisk ohälsa vittnar som.

— Erfarenheterna från bland annat projektet SECiSo är att elever uttrycker att de inte känner sig tillräckligt sedda i skolan. Enligt eleverna själva är upplevelsen av att bli sedd avgörande för att lyckas med studierna, säger Malin Bostedt, vikarierande projektledare i projektet SECiSo 2.0.

Att nå fram i bruset av budskap i Almedalen är inte enkelt. Men kampanjen Se mig. väckte nyfikenhet hos många Almedalsbesökare.

— Många kom fram och ville veta mer om Se mig., bland annat fick vi chansen att prata om unga och psykisk ohälsa med skolpersonal och forskare. Det var roligt och vi fick många reaktioner och frågor på plats i Almedalen men det är också flera som har hört av sig efteråt.

I Sundsvall, som är en av fokuskommunerna i SECiSo, har projektet En gymnasieskola för alla* genomförts parallellt. Projektet som har jobbat med modellen Supported Education (SEd) har, av rehabiliteringsprofessorn Lies Korevaar (Hanze University of Applied Sciences, Holland), utsetts till Sveriges bästa exempel på framgångsrikt arbetet med SEd.

— Framgången beror på att vi var på plats i skolan och stöttade eleverna redan från årskurs 1. Fysisk närvaro och tidiga insatser är centrala i arbetet, säger Malin Bostedt, som var projekthandledare i En gymnasieskola för alla.

Under projektets gång och särskilt i slutfasen, med slutkonferens i Jämtland och RSMH:s sommarläger, har många av deltagarna uttryckt ett stort engagemang för frågorna. Och intresset har gett ringar på vattnet.

— Det har startats en ungdomsförening, Vilja, som är till för att stärka ungas förutsättningar genom att erbjuda en trygg plats och plattform för att bygga nätverk och driva frågor kring unga, hälsa och skola på olika sätt, berättar Malin Bostedt.

 

*En gymnasieskola för alla är ett samarbetsprojekt mellan Sundsvalls gymnasium och RSMH som finansierats av SPSM.

BILD: Projektdeltagarna Emma och Tess från projektet ”En gymnasieskola för alla” tillsammans med projekthandledare Malin.

/Maria Linde