Samrådsmöte med Aprendere skolor

I förra veckan besökte Aprendere skolor oss på RSMH. De är en av SECiSo-projektets åtta referensverksamheter, och har tagit beslutet att implementera Supported Education (SEd) i samtliga av koncernens skolor.

Under mötet planerade vi för vårt samarbete och diskuterade bland annat hur Peer support (kamratstöd) skulle kunna se ut inom Aprendere skolor.

– Gymnasieungdomar som mår dåligt och halkar efter i skolan längtar efter att känna hopp. De behöver träffa andra ungdomar som har varit i samma situation men som idag mår bra och har jobb eller studerar, sa Annika Bostedt, projektledare för Seciso 2.0.

I oktober 2019 kommer Seciso-projektet att utbilda lärare på Värmdö tekniska gymnasium i SEd samt utbilda skolledningen i implementering.

På bilden från vänster: Anne Söderström, skolchef i Aprendere skolor, Carl Tunberg, delägare i Aprendere skolor, Martin Blomqvist, rektor på Värmdö tekniska gymnasium, Annika Bostedt, projektledare SECiSo 2.0 och Åke Nilsson, ekonomiansvarig SECiSo 2.0

Text: Maria Linde
Datum: 8 april