Så påverkas SECiSo 2.0 av covid-19

Det är många som har påverkats av covid-19 snabba framfart. Vi i SECiSo 2.0 har även blivit tvungen att planera om aktiviteter som skulle genomförts under våren 2020.

Aktiviteter som var avsedda att genomföras under våren 2020 kommer planeras om. Vi kommer behöva flytta fram några av utbildningarna i ”Train the trainers” och besk av shadow work på olika orter. Även implementeringskursen i SEd för ledningsgrupper i projektet kommer att flyttas fram till hösten.

– Vi måste ta hänsyn till rådande rekommendationer från experter och Folkhälsomyndigheten och därför behöver vi planera om vissa av vårens aktiviteter, säger Annika Bostedt, projektledare i SECiSo 2.0.

Även projektets referensverksamheter påverkas av covid-19. Under styrgruppsmötet den 24 mars berättade Maria Warne, lektor från Mittuniversitet,  att deras interna projekt skulle erbjuda 20 lärare utbildning i SEd under våren vilket flyttats fram till hösten. Micael Lögde, verksamhetschef från Uppsala kommun berättar även att man försöker ge stöd i SEd på distans så långt det är möjligt men att fysiska möten sker i undantagsfall.

– Det finns en stor risk att barn och unga som behöver extra stöd drabbas hårt av denna situation, då stödet riskerar att bli begränsat p.g.a.  distansutbildning och icke-fysiska möten, säger Annika Bostedt.