Så kan vi minska avhopp i skolan

Under Mitt Europa-veckan arrangerade Seciso-projektet seminariet ”Så kan vi minska avhopp i skolan”. Hans-Erik Wikström, undervisningsråd på Skolverket, berättade om Skolverkets insatser för att förebygga avhopp i gymnasieskolan. 1 mars 2019 presenterades resultatet.


Klicka på bilden för att höra Hans-Eric Wikström sammanfatta sin presentation.

– En person utan avslutad gymnasieutbildning har vid 29 års ålder 86 procent högre risk för arbetslöshet än en person med fullständig gymnasieutbildning. Och risken att få ekonomiskt bistånd är fem gånger högre, säger Wikström.

Kostnaden för individen riskerar att bli ett liv i utanförskap, och en person i utanförskap uppfattar sig sällan som lycklig, visar studier. För samhället blir kostnaden 10–15 miljoner kronor för en individ i utanförskap hela livet.

Beprövade erfarenheter
Skolverkets insatser bygger på forskning från Plug Innovation som visar på fem framgångsfaktorer för att förebygga skolavhopp:

  • Individbaserat arbetssätt
  • Samverkan
  • Koll och uppföljning
  • Flexibilitet
  • Bemötande

Enligt Wikström, som är noga med att ge Plug Innovation mycket ”cred” för insatsen, är det centralt att möta eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. Samverkan är också avgörande för att minska avhoppen.

– Men samverkan ska inte bara finnas mellan olika enheter på skolan utan också mellan aktörer ute i samhället, säger han.

Det främsta instrumentet för att se vart en elev är på väg är närvarokoll. Men det krävs också att skolan är uppmärksam på eventuella mönster i en frånvaro.

– Är eleven borta varje fredag från en lektion efter lunch? Ett avhopp sker inte plötsligt, det ackumuleras över tid. Och för att kunna göra något åt det behövs flexibilitet, säger Hans-Eric Wikström.

Enligt skolverkets utvärdering av insatsen visar det sig att goda relationer är en av de största framgångsfaktorerna för att förebygga avhopp.

– Bemötandet är avgörande. Under hashtaggen #jagmed finns många vittnesmål från elever som menar att deras känsla av att blivit sedda var det som ändrade allting.

Fakta om insatsen
På uppdrag av regeringen startade utredningen 2016, och insatsen i skolorna genomfördes av Skolverket mellan vårterminen 2017 och höstterminen 2018. 47 skolor deltog på frivillig basis och träffade en eller två av Skolverkets experter vid tre tillfällen under ungefär två månader. Majoriteten av de deltagande skolorna är nöjda med insatsen och uppger att den gett dem verktyg och ökad kunskap för att minska antalet avhopp.

Seminariet en del av Mitt Europa
Seminariet ”Så kan vi minska avhopp i skolan” ingick i satsningen Mitt Europa, som är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Leader Sverige och Interregprogrammen. Deltagare på seminariet var praktiker och professionella som på något sätt jobbar med gruppen UVAS (unga som varken arbetar eller studerar). Bland annat deltog representanter från SECiSo 2.0s referensverksamheter, Misa, MUCF, Föreningen Norden, Mellanmålet och Kommunala Aktivitetsansvaret i Stockholm.

Läs Skolverkets redovisning om att förebygga avhopp i gymnasieskolan

På Skolverkets webbplats finns mer information om att planera, genomföra och utveckla arbete med att förebygga avhopp från gymnasieskolan

Här hittar du Skolverkets presentation från seminariet

Här kan du se det filmade seminariet 

Text, bild och film: Maria Linde
Datum: 13 maj 2019