Premiär för Train the Trainers

Huvudspåret i SECiSo 2.0 är att utbilda professionella i projektets åtta referensverksamheter i metoden Supported Education, SEd. De kan i sin tur utbilda kollegor i organisationen och andra aktörer lokalt i metoden. Modellen kallas Train the trainers och Värmdö Tekniska Gymnasium, VTG, var först med att utbildas av RSMH:s certifierade SEd-coacher Annika Bostedt och Malin Wigg.

Malin, berätta om upplägget av utbildningen.

– Vi hade en två-dagarsutbildning för sex personer i VTG:s lokaler. Deltagarna var två från elevhälsan, tre lärare och en elevassistent. Första dagen gick vi igenom teori kring SEd såsom forskning, grundpelare, principer samt fasen bedöma beredskap. Vi förde också mycket diskussioner kring VTG:s erfarenheter av elever som behöver stöd i studier och kring sättet som de arbetar med dessa elever idag. Andra utbildningsdagen gick vi djupare in i välja-skaffa-behålla-faserna.

Vilka personer i projektets referensverksamheter är det som får utbildningen?

– Det är upp till referensverksamheterna att bestämma vilka åtta personer som ska erbjudas utbildningen. Vissa jobbar redan aktivt med metoden och kanske därför vill erbjuda några personer i en samverkansorganisation att få utbildningen. Detta för att skapa största möjlighet till implementering av SEd lokalt. Men det viktiga är att det är vissa av dessa personer som kan tänka sig att utbilda vidare sedan, eftersom det är det konceptet Train the trainers går ut på.

Vad tar du med dig från utbildningsdagarna på Värmdö Tekniska Gymnasium?

– Det var inspirerande att höra vilken stor kunskap som finns och hur skolan redan jobbar medvetet kring bemötande och förhållningssätt som SEd bygger på. Det skapar goda förutsättningar för dem att lyckas implementera metoden i skolan. Det var givande att få höra hur de jobbar och hur de tänker att de kan använda sig av SEd framöver.

 Vad blir nästa steg för Värmdö Tekniska Gymnasium?

– Nu kommer de att använda SEd som ett komplement till ett redan framgångsrikt arbete. Vi kommer att skicka utbildningspaketet till dem, och när de har jobbat in sig på metoden är det så småningom dags för dem att utbilda kollegor i metoden. Det blir spännande att följa deras arbete eftersom ledningen för Aprendere skolor* redan har beslutat att implementera Supported Education i samtliga skolor, säger Malin Wigg.

*Värmdö Tekniska Gymnasium ingår i skolkoncernen Aprendere skolor.

TEXT: Maria Linde
BILD: Malin Wigg
DATUM: 7 november 2019