Premiär för Supported Education-nätverk

Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida Supported Education. Och nu är det dags – välkommen till en första nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden!

Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har Supported Education, SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier. Projektet SECiSo har med stöd av Europeiska Socialfonden startat ett samarbete med ett tiotal kommuner, skolor och organisationer. Vi samverkar bland annat med Hanze University i Nederländerna, den organisation som har drivit konceptet längs i Europa. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. Och nu är det dags – välkommen till en första nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education!

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete.

Tid: Tisdagen den 3 september, kl 8.30 – 16.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 14 augusti till maria.linde@rsmh.se
Max antal deltagare: 60 st
Pris: 100 kronor, swisha till nummer 1234002390 och meddela ”Sed-nätverk + för- och efternamn”

PROGRAM
8.30: Kaffe och välkomna!
09.00: Kommunikation – Hur ska Sed-forumets kunskapsplattform se ut? Hur sprider vi goda exempel och kunskapen kring SEd på bästa sätt? Förslag på aktiviteter?
10.00: Fika
10.30: Genomgång av Toolkit/Verktygslåda samt presentation av några fallbeskrivningar till grupparbeten inför eftermiddagen
11.30: Utse grupper inför eftermiddagen
12.00: Lunch
13.00: Grupparbeten kring fallbeskrivningar
14.30: Fika
15.00: Genomgång av fallbeskrivningar
16.00-16.30: Utvärdering av dagarna skriftligt och muntligt

OBS: kom i god tid, säkerhetskontroll genomförs i entrén pga Europahusets regler.

Varmt välkommen!

Annika Bostedt, projektledare SECiSo