Positiva omdömen efter shadow work hos Yrkesakademin i Vasa

Det var händelserika dagar när det sociala företaget Urkraft var på shadow work i Vasa och tog med sig nya insikter och kunskaper till Sverige.

Under 20-22 januari fick det sociala företaget Urkraft i Skellefteå följa med på shadow work hos Yrkesakademin. På plats fick de bl.a. träffa biträdande rektor, lärare och studiehandledare från Yrkesakademin som presenterade skolan och dess uppbyggnad. Urkraft fick möjlighet att träffa skolans elevhälsoteam som bestod av två kuratorer, psyksjuksköterska, psykolog och psykiatriker.

Då Yrkesakademin tillhör en av de transnationella partners i projektet SECiSo 2.o så presenterade de sitt ESF projekt ”Jämställdhet givetvis”. De menar på att det stora arbetet är i vardagsattityderna kring jämställdhet. Information gavs kring det praktiska göromål de har framför sig, men även vad de hade gjort hittills. De har bland annat gått igenom hela skolan tillsammans med ett fristående företag för att enbart titta på tillgängligheten i deras lokaler.

Vidare fick de även möta en handledare som jobbar på VALMA, vilket är ett slags förberedande år för grundexamen på andra nivån. Inträdesintervju sker med språktest. Målgruppen är de som har invandrarbakgrund, saknar examen eller är arbetssökande. Innehållet i utbildningen; orientering i olika yrkesutbildningar, kunskaper om arbetslivet, studieteknik, provpraktik, möjlighet till delkursmål. .

Skolan informerade om sina flexibla lösningar som återfinns i deras skolsystem. Eleverna ska aldrig fastna, utan utifrån deras kunskaper ska de kunna studera vidare eller börja arbeta. De berättade särskilt om kombistudierna. Kombi-studier innebär att eleven studerar på ett yrkesprogram och tar teoretiska kurser utöver det vanliga yrkesprogrammet. Detta gör eleven för att förstärka vissa kunskaper i matematik, svenska och engelska samt för att få en studentexamen. Förutom det berättade de om den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK).

– De visar hur förändringsbenägna de är i sin verksamhet. Det finska skolsystemet har fokus på kunnandet medan vi i Sverige snarare pratar om lärandet och kunskapskrav,  säger Katrin Lundmark från Urkraft.

Yrkesakademin har försökt att jobba in en ny lag inom verksamheten på senaste tiden som bl.a. innebär att vuxenstuderande läser ihop med unga på de praktiska utbildningarna. De flesta konsekvenserna har varit positivt, eftersom de vuxenstuderande lugnar ner grupperna. Däremot finns det även utmaningar då vuxna med ”tvivelaktigt leverne” påverkar ungdomarna.

I Finland kan en studerande med viss arbetslivserfarenhet få kunnandet validerat eller testat i ett kunskapsprov och sedan kan denne gå vidare i sina studier. En grundexamen tar ungefär tre år, men beroende på den studerandes motivation, vilja och förkunskaper så kan det gå snabbare. Eftersom det finns ett kontinuerligt intag så kan man bli färdig mitt under läsåret.

Under besöket presenterades även skolans ungdomsverkstad Föregångarna som jobbar med arbetsmarknadsåtgärder och att stötta skolor genom RAMP. Som studerande kan man komma till RAMP och i samarbete med skolan utföra vissa studier som man har ogjort eller blivit efter i, få hjälp med att ta examen eller på annat sätt få stöd i studierna. Ett alternativ är också att få en andningspaus i studierna och få tid att fundera på andra studiemöjligheter eller jobb. Dessutom ingår projektarbeten, personlig utveckling, kreativitetsträning, livshantering, studiebesök, föreläsningar och andra aktiviteter.

Efter shadow work berättade Urkraft att de kommer ta med sig en hel del till Sverige och den egna verksamheten.

– Vi är mycket nöjda med de fantastiskt intressanta dagarna i Vasa. Vi kommer bl.a. ta med oss samarbetet med vuxenutbildningen, validering av kunskaper, fokus på kunnande mer än måluppfyllelse, fortsatt samarbete med elevhälsa och korridorsvärd, projektdeltagande ger utveckling samt att etablera ett vidare samarbete med Yrkesakademin och föregångarna.