Supported education, research

Ny studie kartlägger stressfaktorer hos unga

Upplevd ohälsa bland unga har ökat de senaste åren, och allra mest bland flickor. Exempelvis har andelen 11-åriga flickor med psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent på några få år, medan besvären bland pojkar har ökat från 20 till 30 procent. Nu kartlägger en ny studie stressfaktorer bland unga. Det skriver Dagens Nyheter om i en längre artikel.

Forskningsprojektet handlar om livsvillkor, stress och hälsa och omfattar 2.100 elever i årskurs 7 från cirka femtio skolor i Västra Götalandsregionen. Forskare följer gruppen över tid för att se vilka faktorer som påverkar deras framtida hälsa.

— Det är så viktigt att se vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer för ohälsa som finns i unga år. Men hittills har det funnits ytterst få sådana studier. Jag hoppas att den grupp forskare jag leder kan bidra till ett bättre kunskapsläge, säger Peter Friberg, professor och överläkare, till DN.

Studien består av en enkätundersökning kring faktorer som familjehistoria, psykisk hälsa och stress samt undersökningar av blodtryck, blodkärl, blodprov, hårkortisol, fysisk aktivitet och stillasittande.

I Dagens Nyheter presenteras de första resultaten i den tioåriga studien:

  • 17 procent av unga som har bra vänner är stressade. Bland de som inte har bra vänner känner sig 32,6 procent stressade.
  • 10 procent bland dem som har goda relationer med sina föräldrar är stressade, jämfört med 46 procent bland dem som har dåliga relationer.
  • 5 procent av de unga som trivs i skolan är stressade, vilket kan jämföras med 45 procent av dem som inte trivs.
  • 17,7 procent av dem som är fysiskt aktiva minst sextio minuter per dag är stressade, jämfört med 24,3 procent av dem som inte är det.

Bakom studien ligger Västra Götalandsregionen, Vetenskapsrådet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Källa: Study of Adolescence Reslience and Stress (Stars). 

Till artikeln i Dagens Nyheter (Betalartikel)

Text: Maria Linde

Datum: 11 mars 2019