Ny rapport om värdet av att förebygga skolmisslyckanden

Drygt tio procent av alla elever i gymnasieskolan klarar inte av att fullfölja sina studier. Det medför stora samhällsförluster och onödigt mänskligt lidande. Resan mot ett marginaliserat liv börjar i regel med ett skolmisslyckande. En ny rapport visar det ekonomiska värdet av att undvika skolmisslyckanden med hjälp av samhällsekonomiska beräkningar.

Rapporten Samhällsförlusten av skolmisslyckande och värdet av att rädda fler i varje årskull är författad av Lena Hök och Nima Sanandaji och ges ut av Skandias stiftelse Idéer för livet.

Rapporten finns att ladda ner här.