Ny kunskap och goda samtal under fullspäckade SEd-dagar

Ny kunskap, goda samtal och en rykande färsk bok om hur man kan stödja unga med psykisk ohälsa i skolan fyllde de två Supported Education-dagarna i Stockholm i förra veckan. Dagarna var ett led i att utveckla, förbättra och sprida metoden för att så många ungdomar och unga vuxna som möjligt ska få chans att klara sina studier.

Sveriges första nationella Supported Education-nätverk
Tisdagen den 3 september samlades över 20 organisationer från hela landet på Sveriges första Supported Education-nätverk. Gemensamt för alla som deltar i nätverket är att vi jobbar med stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete. Syftet med nätverket är att utveckla, förbättra och sprida metoden Supported Education.

Amir Noajnas från Misa Kompetens har flera skäl till varför han har kommit till nätverksträffen på Europahuset i Stockholm.

– Jag håller i SEd-utbildningar och är här för att prata med kollegor i branschen och utbytta idéer, det är viktigt framför allt för dem som vi ska stötta, säger han.

Klicka på bilden för att höra fler av deltagarna berätta om varför de vill ingå i nätverket.

Elever om studiestödet med Supported Education
Under nätverksdagen fick vi bland annat höra hur eleverna Linnea och Jennifer har fått stöd av metoden Supported Education och som idag studerar på samhällsvetenskapliga programmet. Klicka på bilden för att höra eleverna kort sammanfatta vad stödet med SEd har betytt för dem.

Planen för nätverket är att ha fysiska träffas en till två gånger per år för att dela erfarenheter, utmaningar och lära oss nya aspekter på området. Utöver fysiska nätverksträffar kommer vi i projektet SECiSo också att skapa ett forum för diskussion med mera. Är du intresserad av att vara en del av nätverket? Maila till malin.bostedt@rsmh.se

Summerande konferens
Torsdagen den 5 september var det dags för en summerande konferens om första SECiSo-projektet (2017-2019). Professor Lies Korevaar, Hanze universitet, föreläste om modellen Choose-Get-Keep (Välja-Skaffa-Behålla) och vi fick höra goda exempel från det sociala företaget Urkraft i Skellefteå som bland annat driver studiecentret TExAS som under flera år har jobbat efter metoden Supported Education. I dagsläget har de cirka 50 stycken elever som studerar i Urkrafts lokaler.

– Vi har byggt lokalerna på campus-området för att det ska vara geografiskt nära skolan. På så vis blir det naturligt att gå förbi oss på hemvägen för att få stöd med läxorna. Vi har också jobbat mycket med miljön i lokalerna, för att man ska känna stolthet över stället man är på. Det handlar om värdighet, säger Katrin Lundmark, utbildare och coach på Urkraft.

Ett annat gott exempel på projekt som jobbat med Supported Education är En gymnasieskolan för alla, som stöttade elever på Hedbergska gymnasiet i Sundsvall, som en del i första SECiSo-projektet.

– En del av framgångsreceptet var att studiestödet var tillgängligt hela året om, på kvällar och under loven, säger Malin Bostedt, som var en av studiecoacherna i projektet.

Efter att projektet En gymnasieskola för alla avslutats, valde eleverna som fått stöd att starta föreningen VILJA, som vill stärka ungas förutsättningar genom att erbjuda en trygg plats, vara en social plattform och för att driva frågor kring unga, hälsa och skola på olika sätt.

– De flesta av oss kan inte rösta i valet så vi försöker att påverka genom att exempelvis skriva debattartiklar. Och i november ska jag föreläsa inför 300 speciallärare, berättar Linnea från VILJA.

Ny bok: Verktygslåda Supported Education
Resultatet av 2,5 års projektarbete är nu samlat i boken ”Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa – Verktygslåda Supported Education”. Boken fokuserar på praktiska verktyg och övningar och kan användas av alla som jobbar med att stötta studenter med psykosociala svårigheter som vill slutföra sina studier.

– Det är den första handboken i Sverige som fokuserar på praktiska verktyg och övningar för alla som vill stötta studenter enligt Supported Education. Jag är glad och stolt över att metoden nu kan få ännu större spridning runt om i landet, säger Annika Bostedt, projektledare för SECiSo.

I boken kan du som professionell hitta praktiska övningar och andra verktyg som ingår i vårt utbildningspaket.

Klicka på bilden för att höra Malin Wigg och Annika Bostedt från SECiSo-projektet berättar om verktygen kring coachande förhållningssätt och om kartläggning i boken.

Klicka på bilden för att höra Annika Bostedt berätta om boken.

Ladda ner boken här.

TEXT, BILD OCH FILM: Maria Linde

DATUM: 10 september 2019