NY BOK: VERKTYGSLÅDA SUPPORTED EDUCATION

Resultatet av 2,5 års projektarbete är nu samlat i boken "Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan - Verktygslåda Supported Education". Boken fokuserar på praktiska verktyg och övningar och kan användas av alla som jobbar med att stötta studenter med psykosociala svårigheter som vill slutföra sina studier.

Supported Education, SEd, är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning. Det är arbetssätt för hur studenter med psykosociala svårigheter kan få hjälp att komma över sina svårigheter och återgå till studier. I boken kan du som professionell hitta praktiska övningar och andra verktyg, som bör ses som ett komplement till redan framgångsrika arbetssätt inom den egna verksamheten. Stödet gäller både teoretiska eller praktiskt baserade utbildningar på grundskola, gymnasium och högskola/universitet.

– Det är den första handboken i Sverige som fokuserar på praktiska verktyg och övningar för alla som vill stötta studenter enligt Supported Education i Sverige. Jag är glad och stolt över att metoden nu kan få ännu större spridning runt om i landet, säger Annika Bostedt, projektledare för SECiSo.

Ladda ner boken här.

Projektet SECiSo, Supported Education in Civil Society, är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och bedrivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) under åren 2017–2019. I projektet har ett transnationellt utbyte genomförts mellan Sverige, Nederländerna och Tyskland.