Mittuniversitetet Supported Education

Mittuniversitetet utbildas av Lies Korevaar

Inom ramen för Mittuniversitetets projekt "Supported Education" så erbjuds nu 16 lärare utbildning i metoden under 2020. Detta för att några av lärarna i ett senare skede ska kunna arbeta som SEd-mentorer på sina institutioner.

Inom Mittuniversitetet bedrivs 2020-2022 ett internt projekt vid namn Supported Education för att pröva en metod att ge tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter. Med start 2 oktober genomförs utbildningen Supported Education för sexton stycken av Mittuniversitetets lärare. Detta är en utlöpare av SECiSo-projektet. Professor Lies Korevaar från Groningens universitet kommer att hålla i utbildningen som genomförs digitalt och kommer att löpa under hösten med ett utbildningstillfälle per vecka i 6 veckor.

Under vårterminen 2021 kommer fyra av de lärare som genomgått utbildningen att arbeta 20 procent av sin tid som Supported Education-mentorer på sina institutioner. Metoden kommer att testas inom båda fakulteterna, men vilka institutioner som kommer att ha utbildade Sed-mentorer är inte klart ännu. Projektet Supported Education är ett ALP-projekt som finansieras av Mittuniversitetet. Läs mer här!