Kort enkät: Finns det genusskillnader i studiestöd?

Jobbar du på något sätt med frågor som rör studiestöd (olika insatser som anpassningar eller specialpedagogiskt stöd i grund- och/eller gymnasieskola eller högre studier)? Hjälp oss gärna ta reda på om det finns genusskillnader i stödet. Till enkäten här.

Studier visar att flickor som mår dåligt söker hjälp i större utsträckning än pojkar. Vi i projektet SECiSo vill ta reda på om det även finns skillnader mellan pojkar och flickor när det kommer till att nyttja studiestöd i skolan ((d.v.s olika insatser som anpassningar eller specialpedagogiskt stöd i grund- och/eller gymnasieskola eller högre studier)?

Vi skulle bli väldigt glada om du utifrån din expertis svara på tre korta frågor – det tar mindre än en minut! Klicka på länken för att besvara enkäten https://sv.surveymonkey.com/r/BH63KMF

Vi behöver dina svar senast 1 juli och skicka gärna vidare enkäten till kollegor och andra personer som jobbar med frågorna. Självklart är dina svar anonyma.

Tack på förhand!/ SECiSo-teamet