Konferens: Ingredienser för stöd till NEETS!

Välkommen till en transnationell konferens om Supported Education. 15 mars, kl. 10.00- 16.00 i Hamburg. Under konferensen får du ta del av best practice och andra erfarenheter från projekt SECiSo mfl.

Tillsammans med vårt vänprojekt Come In i Hamburg bjuder vi in till den transnationella konferensen:

Essential ingredients to help young people (NEETs) with psychosocial problems to get education and work

15 mars, kl. 10.00- 16.00
Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg

Unga som lever med psykosociala svårigheter har ökat drastiskt under de senaste åren. Det orsakar svårigheter i övergången från skola till arbete. För att sprida kunskap om hur man kan stödja unga som varken arbetar eller studerar (NEETs) på ett bra sätt, presenterar vi här den framgångsrika metoden Supported Education, och vår verktygslåda med best practice och andra erfarenheter.

ESF-projektet Come IN, som drivs av GSM i Tyskland, i samarbete med RSMH och Hanze University Groningen i Nederländerna i det gemensamma ESF-projektet SECiSo, bjuder gemensamt i till konferensen!

Konferensprogrammet!

Anmäl dig per mail till:
Susanne von Bonin
e-post: susanne-von-bonin@gsm-group.de
Max 30 deltagare
Konferensen är gratis!