Konferens i Hamburg: Ingredienser för att hjälpa unga med psykosociala svårigheter till studier och arbete

Att coacha utan att styra är avgörande när man ska stödja unga personer som riskerar att misslyckas med sin utbildning eller praktik. Det var en av slutsatserna från SECiSos andra konferens.

– Att välja, få och upprätthålla arbetsmetoden är avgörande för vårt arbete med unga studenter som riskerar att hoppa av skolan på grund av psykosociala problem, sa Annika Bostedt från RSMH, Sverige.

Hon presenterade erfarenheter från arbete med Supported Education i svenska skolor.

Deltagare från Sverige, Hamburg och Nederländerna samlades våren 2018 för den andra konferensen med det transnationella ESF-projektet SECiSo. Ett 30-tal yrkesverksamma från skolor, myndigheter och frivilligorganisationer hade samlats i Hamburg City Centre.

Hamburg är den näst största staden i Tyskland och en av landets 16 stater, med en befolkning på 1,8 miljoner människor. Hamburg har relativt låg ungdomsarbetslöshet på 5,5 procent, men de psykosociala problemen har ökat drastiskt under senare år. Svårigheterna uppstår främst i samband med övergången till skola och arbete, och då med den social och yrkesmässiga integrationen.

– Med konferensen vill vi introducera er till Supported Education/Employment och best practice, för att hjälpa unga NEETs med psykosociala problem att få eller stanna i studier eller arbete, sa konferensens organisatör och transnationell projektledare, Susanne von Bonin, från GSM Training & Integration, Hamburg.

Stefan Dükomy, projektledare och pedagogisk ledare på GSM Training & Integration, presenterade erfarenheter från ESF-projektet Come IN och Cahtch-Up, det senare arbetar med psykologiskt stöd och rådgivning till unga.

Bland talarna fanns också Emma Ståhl, coach, projekt KomBack, Vetlanda, och Lies Korevaar, Hanze University, Nederländerna.

Text & foto: Jacob Schulze