JagKan- projektet har fått positiva resultat och omdömen av deltagare

Under tre år har JagKan, som är ett ESF-projekt, stöttat individer med psykisk ohälsa i både studier och arbete. Metoden som används är Supported Education (SEd). Nyligen publicerades en video där vi kan lyssna till deltagarnas egna berättelser vad stödet har bidragit till.

Helsingborgs stad har varit projektägare till JagKan, som är ett socialfondsprojekt.  I projektet har även Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp och Ängelholm samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne varit samverkansparter. Projektet ingår som en referenskommun i SECiSo 2.0 och har under juni publicerat berättelser av deltagare från projektet.

Det är tydligt att stödet som deltagarna fått har varit till stor hjälp. Många menar att de klarat saker som de tidigare inte trodde de skulle klara.

– Jag själv skulle aldrig kunna se mig själv som att jag skulle kunna plugga, men nu funkar det liksom, säger en deltagare.

I videon kan vi även lyssna till bl.a. projektledare Pernille Braband, som berättar om hur SEd-stödet har fungerat. Se videon här!