Inbjudan till webbinarium: Hur startar man igång en SEd-verksamhet som håller långsiktigt?

Ta chansen den 15 oktober att lyssna till hur Östersunds lärcentrum startade upp sin verksamhet att arbeta med Supported Education. De kommer bl.a. berätta om hur elevarbetet ser ut, viktiga roller samt vilka framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter de stött på.


Hur startar man igång en SEd-verksamhet som håller långsiktigt?

Den 15 oktober bjuder vi in till ett webbinarium i SEd-nätverket kring hur man kan starta igång en SEd-verksamhet som håller långsiktigt. Med oss har vi John Hedlert från Östersunds lärcentrum som berättar hur de startade igång sin verksamhet och hur utvecklingen sett ut kring arbetet med SEd. De kommer även prata om hur de arbetar med eleverna, viktiga roll och vad som varit lyckosamt och mindre lyckosamt i arbetet. En eller två elever kommer även delta. Nu har du som medlem i SEd-nätverket möjlighet att i förväg skicka in frågor som du vill att Östersunds lärcentrum ska svara på. Praktisk information skickas ut vid anmälan.

Begränsat antal platser, max 25 deltagare.

Anmäl ditt medlemskap
Är du intresserad av att vara medlem i SEd-nätverket, mailar du till malin.wigg@rsmh.se. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Intäkterna bekostar nästkommande fysiska nätverksträff. Är du redan medlem kan du bortse från denna information.

Tid: Torsdag 15 oktober kl 09.30-11-30
Plats: Zoom
Anmälan: Senast 9 oktober till malin.wigg@rsmh.se

PROGRAM
09.30 Introduktion av medverkande
10.00 Bakgrund till uppstart av SEd-verksamhet samt arbetet med eleverna
10.30 Paus
10.45 Framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter
11.10 Öppen diskussion och övriga frågor
11.30 Avslut

Varmt välkommen!
Annika Bostedt, projektledare SECiSo 2.0