Inbjudan till SEd nätverk- Webbinarium med David Rosenberg

Nu är det äntligen dags för den andra nätverksträffen för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education. Fokus ligger på den senaste forskningen kring SEd i Sverige och vad som krävs för att metoden ska bli ett självklart val i landet.

Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har Supported Education, SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier. Projektet SECiSo har med stöd av Europeiska Socialfonden startat ett samarbete med ett tiotal kommuner, skolor och organisationer. Vi samverkar bland annat med Hanze University i Nederländerna, den organisation som har drivit konceptet längs i Europa. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. Och nu är det dags för andra nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education!
Nätverksträffen kommer denna gång ske i form av ett webbinarium. David Rosenberg har tillsammans med andra forskare nyligen publicerat en rapport om SEd i Sverige, vars resultat vi kommer få ta del av.  Vi kommer även diskutera vad som krävs för att metoden ska bli ett självklart val i Sverige idag. Vid anmälan får du vidare praktisk information om nätverksträffen.
Anmäl ditt medlemskap
Är du intresserad av att vara medlem i SEd-nätverket, mailar du till malin.wigg@rsmh.se. Medlemskapet kostar 100 kr per år. Intäkterna bekostar nästkommande fysiska nätverksträff.

 

Tid: Fredag den 24 april kl 09.30-11.30
Plats: Zoom
Anmälan: Senast 20 april till malin.wigg@rsmh.se

PROGRAM
09.30: Projektet SECiSo hälsar välkomna!
10.00: David Rosenberg, Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete från Umeå Universitet presenterar CEPI:s resultat från nya forskningsrapporten ”Supported Education in a Swedish Context – Opportunities and Challenges for Developing Career-Oriented Support for Young Adults with Mental Health Problems”.
11.00: Diskussion
11.30: Avslut

Varmt välkommen!
Annika Bostedt, projektledare SECiSo 2.0