Från försörjningsstöd till studiestöd – Så jobbar Uppsala framgångsrikt med Supported Education

Nio av tio deltagare i projektet Stöd i studier, Uppsala kommun, har studier som huvudsaklig sysselsättning och samtliga tycker att stödet är mycket väl anpassat utifrån deras önskemål. Fokus på studier istället för diagnoser, enskilda studierum och ett individanpassat stöd verkar vara framgångsfaktorer i Uppsala-projektet.

Anna Lindström och Karin Wester jobbade under många år som IPS-coacher i Uppsala kommun*, men såg att det fanns ett behov av att stötta deltagare även i studier. Och de individer som kommit ut på arbetsmarknaden fastnar ofta i lågkvalificerade jobb.

– IPS fungerar bra men vi kunde se att det fanns en efterfrågan av studiestöd. Även de med psykisk funktionsnedsättning vill utvecklas yrkesmässigt, säger Anna Lindström, projektledare och studiecoach i Stöd i studier.

På initiativ av de två coacherna, verksamhetschefen och politikerna startade Uppsala kommun projektet Stöd i studier år 2017, som bygger på metoden Supported Education. Projektet finansieras av sociala investeringsmedel, vilket innebär att om projektet är lönsamt ska det implementeras i ordinarie verksamhet.

– Jag och Karin satte riktlinjerna för projektet. Bland annat var det viktigt för oss att deltagarna redan har en kontakt inom psykiatrin. Självklart hjälper vi till med vårdkontakter om det behövs, men det centrala är att klara studierna, ett förhållningssätt som uppskattas av deltagarna, säger Anna.

– De flesta har klart för sig vad de vill ha studierna till, en målbild som blir en bra motivation. Den målbilden är oftare en brist för dem som studerar på gymnasienivå, för dem går studierna långsammare. Däremot är studierna ett sätt att rehabilitera sig, säger Karin Wester, studiecoach på Stöd i studier i Uppsala kommun.

 

Inom ett år efter inskrivning i projektet har samtliga deltagare ansökt om studier/kommit ut i studier.  (Ur slutrapport årsskiftet -18/-19)

 

Unga kvar i Uppsala utan examen
Uppsala är Sveriges näst största universitetsstad med studenter från hela landet. Men många studenter med psykiska funktionsnedsättningar eller erfarenhet av psykisk ohälsa har svårt med studierna och lyckas inte ta sig hela vägen till en examen. Istället hamnar flera av ungdomarna i utanförskap, men flyttar inte tillbaka till sin hemkommun när studierna misslyckats. Istället blir man kvar i Uppsala.

– Studiestödet som vi erbjuder här hos oss, kan man tycka att universitetet borde tillhandahålla. Men det hamnar hos kommunen för att de som har hoppat av studierna ska komma ut i jobb, säger Karin.

”Hos oss är du student, inte en diagnos”
I projektet jobbar coacherna efter metoden Supported Education, en individanpassad metod som går ut på att ge stöd till att välja, skaffa och slutföra mål inom utbildning. Stödet gäller både teoretiska eller praktiskt baserade utbildningar på grundskola, gymnasium och högskola/universitet. I projektet Stöd i studier får en deltagare många chanser att lyckas med sina studier, det finns ingen tidsbegränsning för hur länge man kan få stödet.

– Stödet ser olika ut till våra deltagare, men vi börjar alltid med en kartläggning över en individs situation och problematik. Vi reder ut vad de klarar och inte klarar av i studierna samt hur den sociala situationen i anslutning till studierna ser ut, berättar Marie-Anne Karlsson, studiecoach och studievägledare i Stöd i studier.

– Vi träffar dem en gång i veckan i en timme, men i början kan det bli mer. Vissa kommer hit och pluggar på egen hand också utan att vi sitter med dem. Det sociala sammanhanget är viktigt för många, att det finns någon i närheten som bryr sig, säger Marie-Anne.

 

100 procent tycker att studiestödet anpassats mycket eller ganska mycket utifrån deras önskemål.
(Ur slutrapport årsskiftet -18/-19)

 

För de flesta deltagare i projektet är studietekniken och initiativet till att sätta sig ner att läsa den största utmaningen. En annan vanlig orsak till att man har fått stopp i sina studier är att man har ”tippat” i sin sjukdom men nu vill återuppta studierna.

– Vi hjälper många med det administrativa kring att komma tillbaka i studier, vilket ofta är rörigt och kräver många kontaktvägar. Nästa steg är att stötta de deltagarna i att komma ikapp med studierna genom att prioritera, säger Karin.

Deltagaren Elisabeth berättar i podden ”En väg tillbaka till studier” om betydelsen av att få stöd i allt runt omkring studierna. Inför praktiken på undersköterskeutbildningen följde hennes studiecoach Anna Lindström med till mötet med handledaren.

– Det var väldigt tryggt att ha Anna med mig när jag skulle berätta om mina särskilda behov och önskemål inför praktiken. Praktik är en viktigt del av undersköterskeutbildningen och det är viktigt att det blir bra, säger deltagaren Elisabeth.

Fokus på det som fungerar
– Vi strukturerar upp studierna tillsammans med deltagaren. Vissa vill ha väldigt mycket stöd medan andra bara vill att man sitter bredvid dem när de pluggar. Vi pratar mycket om det som fungerar för dem istället för att fokusera på misslyckanden, säger Karin.

– En deltagare sa till mig ”Det här är rehabilitering för mig. För när jag studerar så känner jag mig inte sjuk, jag glömmer bort min problematik”. Och detta är jätteviktigt, här är du student, inte en diagnos. Det är det som är Supported Education, säger Karin.

7 av 10 anser att studiestödet har påverkat vardagen i positiv bemärkelse.
(Ur slutrapport årsskiftet -18/-19)

 

Kvinnor mår sämre
Vid projektstart 2017 var könsfördelningen 50/50. Idag två år senare deltar 25 kvinnor och 11 män i projektet. Enligt projektdokumentation mår kvinnorna i regel sämre än männen gör. Trots det hoppar kvinnorna inte av studierna lika ofta som män.

– De studerar också på en högre nivå, läser oftare på heltid samt har en högre studietakt än män, säger Anna Lindström, projektledare och studiecoach.

Oklar framtid för projektet
Projektet avslutas officiellt vid årsskiftet 19/20 men projektledaren och studiecoacherna hoppas på en fortsättning.

– Det tar tid för deltagarna att slutföra studierna eftersom många ”tippar” i sin sjukdom under studietiden. Ofta blir det omtentor, CSN ryker och mediciner krånglar. Det är beundransvärt att se att de inte ger upp trots allt, Marie-Anne.

– Vi har hållit på i 2,5 år och i september blir de första deltagarna klara med studierna. Det är synd om projektet läggs ner, vi behöver följa deltagarna under lång tid, säger Anna.

Deltagarnas behov av försörjningsstöd, kommunala insatser och aktivitetsersättningar har minskat i samband med inskrivning. (Ur slutrapport årsskiftet -18/-19)

 

Deltagaren Elisabeth har varit med i projektet från start och i september är hon färdigutbildad undersköterska.

– Det bästa med projektet har varit att veta att Anna finns där, hon bryr sig och frågar hur jag mår. Jag har alltid sett fram emot de här mötena, att få berätta hur det går i studierna och bli sedd och bekräftad. Att få höra från Anna att jag kommer att lyckas. Hon har alltid trott på mig, säger Elisabeth.

 

Text: Maria Linde
Datum: 7 juni 2019

*IPS (Individual Placement and Support) är en evidensbaserad metod för arbetsrehabilitering som syftar till att stötta personer med psykisk funktionsnedsättning att lyckas på den ordinarie arbetsmarknaden.

Karin Wester, studiecoach, Anna Lindström, projektledare/studiecoach och Marie-Anne Karlsson, studievägledare/studiecoach

 

Information och kontakt till Stöd i studier här.

Här i podden ”En väg tillbaka till studier” kan du höra Stöd i studier-deltagaren Elisabeth berätta om sin resa från det att hon bestämde sig för att studera till att i september vara klar med sin undersköterskeutbildning.

Uppsala kommuns projekt Stöd i studier är en av SECiSo-projektets referensverksamheter. Här listar vi SECiSos övriga sju referensverksamheter.