Dialogmöten för tidig hjälp till unga

Det behövs fler lättillgängliga instanser dit barn och unga som upplever lättare oro kan vända sig. Det är en slutsats av Nordens välfärdcenters dialogmöten för att utveckla bättre metoder för tidig hjälp åt unga med psykisk ohälsa. Med på mötena var ungdomar, praktiker och experter.

Lidija Kolouh Söderlund är projektledare på Nordens välfärdscenter. Hon menar att det görs mycket bra saker i Norden för att hjälpa utsatta barn och unga.

– Men det behövs verksamheter där ungdomarna har möjlighet att snabbt träffa en trygg person att prata med för att det ska kännas bättre. Det måste inte handla om BUP-insatser, säger hon, i en artikel som publicerats på Nordens välfärdscenters hemsida.

I Norden startar allt fler samarbeten där offentlig sektor och civilsamhället i samarbete erbjuder stöd till unga med psykisk ohälsa. Lidija Kolouh Söderlund tycker att de är viktiga kompletterande aktörer i det förebyggande och främjande arbetet med barn och unga.

Unga vuxna är en viktig resurs i dialogmötena menar Kolouh Söderlund. Av mötena framgår bland annat att unga helst vill prata med en ”nästan jämnårig”.