Come in och Seciso höll en presentation vid ESF-konferens i Bryssel

December. Det franska ESF-kontoret i Bryssel bjöd in SECiSos partner GSM, med ESF-projektet Come In från Hamburg, till i ett möte om hur man når NEETs, och får dem att fortsätta eller återgå till studier.

Mötet var en inbördes utvärdering tillsammans med ett antal organisationer där både akademiska och praktiska erfarenheter från olika medlemsstater presenterades. Evenemanget syftade också till att främja samverkan mellan skolor, ungdomsorganisationer och arbetsgivare.

Susanne von Bonin och Stefan Dükomy från GSM presenterade sitt ESF-projekt Come In och SECiSo. Mötet ägde rum fredag 1 december 2017 i Gembloux.

Text och bild: Susanne von Bonin