Kalender

SEd-föreläsning, Activa Rikskonferens 20 Nov, 2019 - 21 Nov, 2019

Annika Bostedt, projektledare och Malin Bostedt, vikarierande projektledare i SECiSo 2.0 är inbjudna att föreläsa om Supported Education på Activas Rikskonferens i Örebro den 20-21 november. Temat för konferensen: Metodkonferens; Supported Employment, IPS & Supported Education