Kalender

Nationellt forum: Supported Education 3 Sep, 2019 - 5 Sep, 2019

Det första transnationella SEd-forumet arrangeras 3–5 september 2019, Europahuset i Stockholm.

DAG 1: TISDAGEN DEN 3 SEPTEMBER
Välkommen på premiär för Supported Education-nätverk!
Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har Supported Education, SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier. Projektet SECiSo har med stöd av Europeiska Socialfonden startat ett samarbete med ett tiotal kommuner, skolor och organisationer. Vi samverkar bland annat med Hanze University i Nederländerna, den organisation som har drivit konceptet längs i Europa. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. Och nu är det dags – välkommen till en första nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education!

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete.

Tid: Tisdagen den 3 september, kl 8.30 – 16.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 28 augusti till maria.linde@rsmh.se
Max antal deltagare: 60 st
Pris: 100 kronor, swisha till nummer 1234002390 och meddela ”Sed-nätverk + för- och efternamn”

PROGRAM
8.30: Kaffe och välkomna!
09.00: Genomgång av Toolkit/verktygslåda
10.00: Fika
10.30: Presentationsrunda kring SEd- medlemmarnas verksamheter samt styrkor och utmaningar
12.00: Lunch
13.00: Kommunikation – Hur ska Sed-forumets kunskapsplattform se ut? Hur sprider vi goda exempel och kunskapen kring SEd på bästa sätt? Förslag på aktiviteter?
14.30: Fika
15.00-16.00: Två gymnasieelever berättar om sin resa tillbaka i studier via Supported Education
16.00-16.30: Utvärdering

OBS: kom i god tid, säkerhetskontroll genomförs i entrén pga Europahusets regler.

 

DAG 2: ONSDAGEN DEN 4 SEPTEMBER: Utbildningsdag för tidigare kursdeltagare, separat inbjudan.

 

DAG 3: TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER
Välkommen på summerande konferens för första SECiSo-projektet!
I september är det dags för det första SECiSo-projektet att avslutas (projektet SECiSo 2.0 pågår till och med december år 2021). Under dagen presenterar vi erfarenheter och material från tre års erfarenhetsutbyte med våra transnationella partners.

Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete. Våra transnationella partners är Projekt Impulse, Hanze University i Gröningen, Nederländerna och Projekt Come In, GSM Training & Integration GmbH, Hamburg, Tyskland.

Tid: Torsdagen den 5 september, kl 8.30 – 17.00
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 28 augusti till maria.linde@rsmh.se
Max antal deltagare: 40 stycken

PROGRAM
8.30: Kaffe och registrering
9.00: Välkomna!
09.15-12.00: Professor Lies Korevaar, Hanze Universitet,
föreläser om Choose-Get-Keep-modellen (engelska)
12.00: Lunch
13.00: Expertpanel
14.30: Fika
14.45-16.15: Goda exempel med Urkraft, Skellefteå och Vilja, Sundsvall
16.30: Resultat från projektet med bl.a boksläpp av boken Verktygslåda Supported Education, med författaren Caroline Lagercrantz. Projektet SECiSo står bakom skriften som är tänkt som en handbok och inspirationskälla för alla som arbetar med ungas psykosociala problem kopplat till studier. Moderator Jacob Schulze.
17.30: Avslut

OBS: kom i god tid, säkerhetskontroll genomförs i entrén pga Europahusets regler.