Kalender

Nationellt forum: Supported Education 3 Sep, 2019 - 5 Sep, 2019

Det första transnationella SEd-forumet arrangeras 3–5 september 2019, Europahuset i Stockholm.

DAG 1: TISDAGEN DEN 3 SEPTEMBER 

Välkommen till summerande konferens om SECiSo!
I september är det dags för det första SECiSo-projektet att avslutas (projektet SECiSo 2.0 pågår till och med december år 2021). Under dagen presenterar vi erfarenheter och material från tre års erfarenhetsutbyte med våra transnationella partners. Konferensen är kostnadsfri och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete. Våra transnationella partners är Projekt Impulse, Hanze University i Gröningen, Nederländerna och Projekt Come In, GSM Training & Integration GmbH, Hamburg, Tyskland.

Tid: Tisdagen den 3 september, kl 9.00 – 16.00 + gemensam middag
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 5 augusti till maria.linde@rsmh.se
Max antal deltagare: 40 stycken

Program
9.00: Kaffe
9.15: Välkomna!
09:30-12:00 Professor Lies Korevaar, Hanze Universitet,
föreläser om Choose-Get-Keep- modellen (engelska)
12:00: Lunch
13:00: Grupparbeten kring Supported Education samt goda exempel från pilotkommunerna Örebro (Activa), Uppsala och Sundsvall presenteras
14:30: Fika
14:45-16:00: Genomgång av grupparbeten och sammanfattning av dagen
19.00: Gemensam middag

OBS: kom i god tid, säkerhetskontroll genomförs i entrén pga Europahusets regler.

 

DAG 2: ONSDAGEN DEN 4 SEPTEMBER: Info kommer inom kort

 

DAG 3: TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER

Välkommen på premiär för Supported Education-nätverk!
Fler och fler som arbetar i skolan har uppmärksammat behovet av stöd till unga med psykisk ohälsa, för att klara studierna. På många håll har Supported Education, SEd, framstått som en intressant metod för återgång till studier. Projektet SECiSo har med stöd av Europeiska Socialfonden startat ett samarbete med ett tiotal kommuner, skolor och organisationer. Vi samverkar bland annat med Hanze University i Nederländerna, den organisation som har drivit konceptet längs i Europa. Efter initiativ från flera personer i vårt kontaktnät har vi beslutat att starta ett nätverk för att utveckla, förbättra och sprida metoden. Och nu är det dags – välkommen till en första nätverksträff för erfarenhetsutbyte kring metoden Supported Education!

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av stöd till ungdomar som riskerar att hamna utanför skola eller arbete.

Tid: Torsdagen den 5 september, kl 9.00 – 16.30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 5 augusti till maria.linde@rsmh.se
Max antal deltagare: 60 st

Program
8.30: Kaffe och välkomna!
09.00: Kommunikation – Hur ska Sed-forumets kunskapsplattform se ut? Hur sprider vi goda exempel och kunskapen kring SEd på bästa sätt? Förslag på aktiviteter?
10.00: Fika
10.30: Genomgång av Toolkit/Verktygslåda samt presentation av några fallbeskrivningar till grupparbeten inför eftermiddagen
11.30: Utse grupper inför eftermiddagen
12.00: Lunch
13.00: Grupparbeten kring fallbeskrivningar
14.30: Fika
15.00: Genomgång av fallbeskrivningar
16.00-16.30: Utvärdering av dagarna skriftligt och muntligt

OBS: kom i god tid, säkerhetskontroll genomförs i entrén pga Europahusets regler.