Kalender

ESF 60 år, SECiSo medverkar i seminarium 26 Okt, 2017 - 26 Okt, 2017

SECiSo medverkar på ett seminarium när ESF-rådet firar 60 år.

Var med och diskutera hur Europeiska socialfonden ska fortsätta att vara en drivande kraft i vår gemensamma framtida utveckling.

”Tillsammans – i projekt, regioner, Sverige och EU – har vi under åren genererat inkluderande tillväxt och välstånd. Med kreativitet, framåtblick och social innovation har vi tillsammans skapat bättre möjligheter för människor, företag och samhälle. ESF-rådet bjuder in till en heldag med projekt, utställning, inspiration, seminarier och diskussioner. ”

Konferensen hålls i Nacka, Stockholm.

Anmälan och program finns på Svenska ESF-rådets hemsida.

Miniseminarium, Unga och psykisk ohälsa

Kl.11.00, 12.30, 13.30 och 14.30. Bord F.

Det går sällan att dra enkla slutsatser om varför den självupplevda psykiska ohälsan ökar. Men på flera håll görs försök att utveckla metoder som Supported Education för att i skola och fritidsliv stödja unga med psykosociala problem.