Kalender

Boksläpp: Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan! 5 Sep, 2019 - 5 Sep, 2019

Välkommen till boksläpp, den 5 september i Stockholm, med författaren och skribenten Caroline Lagercrantz som nu skrivit en bok om konceptet Supported Education.

Skriften är tänkt som handbok och  inspirationskälla för alla som arbetar med ungas psykosociala problem kopplat till studier.  Supported Education används på flera håll i världen och syftar till att låta den studerande välja sin väg. Stödstrukturerna kan sedan backa upp den studerande och andra yrkesgrupper.

Bakom skriften står projektet SECiSo (Supported Education in Civil Society) med stöd av Europeiska socialfonden. Det är ett transnationellt utbyte av kunskap och erfarenheter med Hanze University, (NL) och GSM (D).

Tid: Torsdagen den 5 september, kl 16:30-17:30
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 1 tr, Stockholm
Anmälan: Senast 31 augusti till annika.bostedt@rsmh.se
Begränsat antal platser.

Varmt välkommen!

Annika Bostedt, projektledare SECiSo