Supported education

Statlig utredning 2018: ”Vårt gemensamma ansvar”

En statlig utredning visar att kommunernas arbete med aktivitetsansvaret bör granskas för att förklara varför en så liten del som en av fem erbjuds en insats. Den största andelen unga inom aktivitetsansvaret är för kommunerna i okänd sysselsättning.

Tidigare i år presenterades den statliga utredningen Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, 2018.

Kvalitet och likvärdigheten mellan kommuner och deras aktivitetsansvar skiljer sig stort mellan kommunerna. Det riskerar att leda till att unga hamnar utanför arbete och studier under lång tid. Det är några av resultaten från utredningen som letts av nationella samordnare Inger Ashing.

Ur rapporten: ”Att öka kunskapen om gruppen samt att stärka kvaliteten och likvärdigheten i stödet till de unga behöver ses som ett gemensamt ansvar för stat och kommun framöver. ”

I skrivande stund (dec -18) är utredningen ute på remiss.

 

Text: Maria Linde