Supported education, skolinspektionen

Granskning: Stora brister inom KAA

Skolinspektionen har under 2018 genomfört en kvalitetsgranskning av kommunernas aktivitetsansvar, KAA. Granskningen gör tydligt vad som behöver förbättras för att i högre grad nå målen för verksamheten inom det aktuella området.

Kortfattat om förbättringsområden inom KAA:

  • Brister i att kontakta ungdomarna
  • Brister i att möta de individuella behoven
  • Bristfällig styrning och ledning
  • Undermålig samverkan mellan förvaltningar och andra aktörer
  • Sällan erbjuds ungdomarna att gå alternativa utbildningsvägar som Komvux eller Folkhögskola

Syftet med rapporten Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning – En uppföljande kvalitetsgranskning av kommunernas aktivitetsansvar, 2018, är också att beskriva väl fungerande inslag och att visa på framgångsfaktorer. Kommuner som tidigare har granskats av Skolinspektionen har vidtagit goda åtgärder för ett ökat kvalitetsarbete.

Granskningen har utförts av utredare Nathalia Guaje, Lovisa Wiklund och Nils Kabner, Skolinspektionen, Stockholm.

 

 

Text: Maria Linde