Supported education, forskning

Senaste forskningen om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm föreläste flera forskare om de senaste råden och rönen kring problematisk skolfrånvaro och hemmasittare. UR Samtidens inspelning av föreläsningsserien är nu tillgänglig.

Teman och föreläsare:

”Vad är problematisk skolfrånvaro?”  med psykologen Peter Friberg

”Forskning och behandling för hemmasittare” med psykologen David Heyne

”Skolfaktorer bakom hemmasittande” med Trude Havik, doktor i specialpedagogik

”Datorspel – beroende eller intresse?” med psykologen Peter Friberg

”Frågor och svar om hemmasittande” med forskaren David Heyne, experten Ia Sundberg-Lax och Ann Lindström Gottfridsson, chef Ledviks resursenhet, Lidingö stad

”Att möta barn med neuropsykologiska diagnoser” med psykologen Malin Khoso

”Mobilisera alla krafter kring eleven” med sociologen Erik Koskinen

”Kartläggning och behandling” med Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens program för hemmasittare

”Två föräldrars erfarenheter” med föräldrarna Maria och Christian Persman

Arrangör: Akademi Magelungen

Till samtliga föreläsningar här.

Text: Maria Linde