supported education, Aprendere skolor

Aprendere skolor implementerar SEd

I ett års tid har Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) stöttat elever på Odengymnasiet, Stockholm, i studier med metoden Supported Education (SEd). Nu är det klart att samtliga gymnasieskolor inom koncernen Aprendere skolor implementerar metoden.

— Arbetet på Odengymnasiet har varit framgångsrikt med att få fler elever att hantera stress och klara studierna. Därför är det förstås mycket glädjande att ledningen har beslutat att implementera SEd i samtliga sina gymnasieskolor, säger Annika Bostedt, projektledare i Seciso 2.0.

Vad fick er att besluta implementera Supported Education?

— Vi har sett stora positiva effekter av arbetet med Supported Education på Odengymnasiet. Tanken är att SEd ska bli ett strukturerat arbetssätt i alla våra gymnasieskolor. Vårt mål är nämligen att alla våra elever ska vara förberedda för fortsatta studier eller anställning, säger Carl Tunberg, delägare i Aprendere skolor.

Text: Maria Linde
Datum: 21 december 2018