supported education

Mittuniversitetet i Östersund har nyligen introducerats i Supported Education (SEd). Att metoden kan fungera som ett lågt insteg till att få stöd med studier samt skapa en bättre arbetsmiljön för lärare, är två av flera skäl till att man vill fortsätta arbetet med SEd.

I februari hade universitetet besök av Lies Korevaar, professor i rehabilitering vid Hanze universitet i Nederländerna. Under tre dagar utbildade han representanter från Studenthälsan, Studentkåren, samordnare för funktionshinder och forskare/läraren Maria Warne i Supported Education. Utbildningen var en del av ett internt projekt för få mer kunskap om metoden och därefter utvärdera om SEd kan vara en metod som passar Mittuniversitetet.